DEFTERDAR ( NAZLI MAHMUD EFENDİ) ÇEŞMESİ (H.950-M.1543)

Çeşme hakkında bilgi

Eyüp’te Defterdar Caddesi (No:26 yanı) üzerinde ve Defterdar Nazlı Mahmud Efendi Camii’nin caddeye açılan avlu kapısının sağ tarafındadır. Klasik üslupta, kesme taştan yapılmıştır. Yaptıranı Kanuni devrinde baş defterdar olmuştur. Hattat Şeyh Hamdullah Efendi’nin çırağı olup maliyeden yetişmiş bir hattat idi. 935’te ölmüş camii kabrine gömülmüştür. Kitabesi kemerinin içinde ayna taşı üzerine konulmuştur. Tarih beyti şudur:

“Kuvveti bünyadına Bâri bunun”

“Dedi barih İnnehâ hayrün cemil”

(950)

Bu kitabenin üzerinde ve ayna taşının devamına iki satır halinde bir dua yazılmıştır. Çok çamurlu olduğu için okunabilen kısımları şunlardır.

“ Hâza gelûp içerse bundan âb”

“.... ol du’â-veş bula................”

Bugün pek harap durumdadır. Suyu akmamaktadır. Yol seviyesi yükseltildiğinden, yarısı toprağa gömülmüştür. Eyüp Camiinden sonra beldenin en eski eseridir.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.