DERVİŞ PAŞA (Veziria’zam) ÇEŞMESİ (H.1234-M.1818)

Çeşme hakkında bilgi

Fatih İtfaiye Caddesi çinili odalar sokağında bulunan bu çeşme harap olmuş, kitabesi ve cephesini kaplayan mermerler düşmüş ve dökülmüştür. Pertev Mehmed Said Paşa’ya ait kitabenin tarih beyitleri şöyledir:

“ Kalem ki navdan-ı reşha-i ilhamdır Pertev”

“ İki tarihe mecrâ oldu tarh-ı beyt-i âlâdan”

“ Suyun buldu bu dil-cû çeşme hakkâ cû-yi himmetden”

(1234)

“ Duâ eyle su iç bu çeşmesar-ı Sadr-ı vâlâdan”

(1234)

Derviş Paşa valiliklerde bulunmuştur. Bir çeşmesi de Topkapı’da sur dışındadır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.