DİZDARİYE ÇEŞMESİ

Çeşme hakkında bilgi

Sultanahmet’te Dizdariye çeşme sokağı üzerinde Dizdariye Camii’nin avlu kapısı yanında bulunan bu çeşme, kesme taştan klâsik üslûpta yapılmıştır. Mermer ayna taşının nakışları zamanla silinmiştir. Şekilleri durmakta, suyu akmakta ise de teknesi toprağa gömülmüştür.Kitabesi bulunmadığından hangi tarihte kimin tarafından yaptırıldığı öğrenilememiştir.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.