DÖKMECİ BAŞI SÜLEYMAN AĞA ÇEŞMESİ

Çeşme hakkında bilgi

Düğmeciler caddesi ile Ahmed Dede sokağının birleştiği yerde ve sokağın sol köşesindedir. Tamamen kesme taştan yapılmış olup klâsiktir. Kitabesi yoktur. Çeşme son zamanlarda tamir edilmiş olup suyu akmaktadır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.