EBUBEKİR AĞA ÇEŞMESİ (H.1137- M.1724)

Çeşme hakkında bilgi

Aksaray’da Namık Kemal caddesinin başındaki (çocuk kütüphanesi yanı) Taş mektebe bitişik olan bu çeşme klâsik tiptedir. Sivri kemeri, kemerinin içinde ufak bir ayna taşı ile tas koymaya mahsus iki hücresi vardır. Teknesi bozulmuştur.

Kemerinin üzerinde üç satır halinde tertiplenmiş altı mısralık kitabesi şöyledir:

“ Cenab-ı Ebubekir Ağa... divanı”

“ Hüdâ hıfz ide zâtın inkilâb-ı rûzigardan”

“ Yapub bu çeşmesar-ı dil küşayı hasbetenillah”

“ Nümûne eyledi âsar ve hayr-i bî-şümârından”

“ Didim bir mısra’-ı dil-cûyla Rahmî ana târih”

“ Ebûbeler’in için ma’âb-ı zemzem çeşmesârından”

(1137)

Çeşmeyi yaptıran Ebubekir Ağa Divan çavuşlarındadır. Çeşmeye bitişik bir de sebil vardır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.