EMÎN ÇEŞMESİ

Çeşme hakkında bilgi

Kasımpaşa, Zindanarakası, Emin Çeşmesi sokak No:18’in karşısındadır. Kesme taştab klâsik üslupta yapılmış, büyük hazneli, küp gövdeli bir meydan çeşmesidir. Saçakları yer yer dökülmüş, düz çatılıdır. Sivri kemerli bir çeşmedir. Yarısına kadar toprağa gömülmüştür.

Vakıf defterinde 1171 numaralı olarak kayıtlıdır. Nazıma göre çeşmeyi yapan Mehmed Bey’dir. Çeşmeye 2 lüle su Taksim suyundan tahsis edilmiştir. Bugün harap vaziyettedir ve suyu akmamaktadır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.