EMİN EFENEDİ (Seyyid) ÇEŞMESİ (H.1282- M.1865)

Çeşme hakkında bilgi

Kadırga’da Sokullu Mehmet Paşa camii yakınında olduğu “ İstanbul Çeşmeleri”’nde kaydedilen çeşme (Üçler hamamı sokakta) bulunmaktadır. Adi taştan yapılmış olan çeşmenin etrafı işlemeli mermer bir ayna taşı varmış. Suyu akmamaktadır. Çeşmenin iki kitabesi varmış. Birincisinin son satırları şöyle imiş:

“ Bir nev-zemin tarihdir Vasfi gelüb didim bu an”

“ Bu çeşme-i Tevfik’den akdı heman âb-ı nâb”

                                                              (1282)

İkinci kitabe:

“ Bosnavî Akhisar kazasından Bâbüssanda Ağası”

“ merhum Ahmed Ağa hayrat-ı münifidir (Mütevelliye Hadice Hanım)” (1308)

Çeşmeyi Tevfik Bey adında bir zat babası Buğdayçıbaşı Emin Efendi’nin ruhu için yaptırmış.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.