ERENKÖY CAMİ ÇEŞMESİ ( H. 1323- M.1905)

Çeşme hakkında bilgi

Erenköy tren istasyonu (istasyon caddesi) karşısındaki Zihni Paşa Camii’nin avlusunda bulunan bu çeşme sekiz cepheli bir şadırvan şeklindedir. Ayna taşları düz mermerdendir. Ve her cepheye birer tane yerleştirilmiştir. Tekne yerine sekiz köşeli bir gider çukuru yapılmıştır.

Çeşmeyi koruyan geniş saçağın üzerinde, kabartma yıldızlarla süslü kesik bir küre biçiminde kubbesi vardır. Kitabesi yoktur. Her cephenin yukarı kısımlarında sülüs hatla yazılmış âyetler bulunmaktadır. Son zamanlarda çeşmenin etrafı demirden renkli camlarla çevrilmiş olduğundan, çeşmeden ziyade abdest alma yeri görünümündedir.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.