ESKİ DİBEK SOKAĞI ÇEŞMESİ

Çeşme hakkında bilgi

Çeşme, Beylerbeyi Eski Dibek Sokağı´nda ve Şeyh Hâmil Efendi Tekkesi´nin (Tımariye Zaviyesi) türbe duvarına yaslanmış olarak durmaktadır.

Kitabesine göre (H.1289-M.1872) yılında yapılmıştır.

Çeşmenin sağındaki yan ayna taşında:

"Bismillahirrahmanirrahim"

solunda ise:

"Ve cealna minel mai külle şey´in hay"

yazılıdır.

Bu çeşme Berber Ömer Efendi tarafından 1945 yılında yeniden ihya edilmiştir.

1986 yılında yapılan araştırmada ayna ve tekne mermerleri kırık, musluğu koparılmış ve suyu akmaz durumda idi.

12/01/2005 tarihinde yapılan kontrolde çeşmenin yenilendiği suyunun akmadığı görülmüştür.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.