ETYEMEZ TEKKESİ ÇEŞMESİ

Çeşme hakkında bilgi

Etyemez tekkesinin avlu içinde duvara bitişik olarak yapılmış olan bu çeşme üç parçalık bir ayna taşı ile üstünde çerçeve içine alınmış büyük bir kitabeden ibarettir.

Ayna taşının bir servi motifi ile birbirinden ayrılan oymalı iki yan kısmında birer lüle yeri görülmektedir. Teknesi bozulmuş suyu kesilmiştir.

( Samatya Cad Beyazıd Cedid Camii yanındaki 72-74-76 binanın bahçesindedir.)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.