EYÜP SULTAN MEZARLIĞI ÇEŞMESİ

Çeşme hakkında bilgi

Eyüp’te Camiikebir Caddesi üzerinde mezarlık duvarına bitişik dikdörtgen biçimindeki bu çeşme mermerden yapılmış olup, kabartmalarla süslüdür. Bitki motifli bir bordür iki yanını ve üstünü dolaşmakta, çeşmeye bir çerçeve oluşturmaktadır. Düz ve sade oln aynı taşının üzerinde tabak içerisinde üç meyve notifi süslemeyi tamamlamaktadır. En yukarıda yapraklarla süslü kısa bir korniş vardır. Çeşmenin yerden yükseğe konmuş kurna biçimindeki yalağı kırılmış, musluğu koparılmıştır.

Kitabesinde sadece:

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Ve sekahüm Rabbühüm şeraben tahura”

yazıları okunmaktadır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.