FATMA ATİYE HANIM ÇEŞMESİ (H. 1258- M. 1842)

Çeşme hakkında bilgi

Emirgân’da Muvakkithane caddesi ile Yunus Ağa sokak birleşiminde bulunan bu çeşmenin yüzü sıva ile örtülmüştür. Ufak ve düz ayna taşı, kırık bir teknesi vardır. Sedi yoktur. Üstünü örten beton levha dışarıya taşırılarak bir sacak vücuda getirilmiştir.

Kitabesi şöyledir :

“ Ve sekahüm Rabbüküm şeraben tahura”

“ Sahibet-ül hayrat v’-el hasenat”

“ Fatma Atiyye Hanım ruhuna fâtiha”

(1258)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.