FATMA SULTAN ÇEŞMESİ 8H.981- M.1573)

Çeşme hakkında bilgi

Yayla’da Alyanak Sokağı’ndaki (Evliyaata Sokak( Yeni Dergah Sokak) köşe) bu çeşme, klâsik tarzda kesme taştan yapılmıştır. Oymalı ayna taşının iki yanında tas koymak için ik ufak hücre vardır. Teknesi toprağa gömülmüştür. Suyu yoktur.

Sivri kemerinin altındaki kitabe şöyledir:

“ Duhter-i Osmâniyan fahr-ül-hayrat”

“ Binti hem-nam-ı resül-i kâinat”

“ Fatıma Sultan ruhiyçün revan”

“ Oldu bu çeşme bina ba’d-el-vefat”

“ Didi târihin Nihadî nûş idüb”

“ Pâk-ü sâfi çeşme-i âb-i hayat”

   (981)

Hümaşah Sultanın kızı Fatma Sultan’ın ikinci çeşmesidir.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.