FATMA SULTAN ÇEŞMESİ

Çeşme hakkında bilgi

Topkapı Fatma Sultan mahallesi Şeyhülislam sokağındadır. Kitabesine göre semt halkının suyun azlığından şikayet etmeleri üzerine I.Ahmed’in kızı Fatma Sultan tarafından yaptırılmıştır.

Zamanla harap olan çeşme Şirin Kadın tarafından H.1179 (M.1765 – 66) yılında onarılmıştır.

Kitabe’nin ünlü Hattat Mehmed Es’ad Yesârî tarafından yazılması, esere ayrıca bir kıymet kazandırmaktadır.

Anılan çeşme atıl ve bakımsız durumdadır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.