FENERBAHÇE ÇEŞMELERİ

Çeşme hakkında bilgi

Kadıköy’de Fenerbahçe mesire yerinin yeniden tanzimi sırasında buraya iki ayrı çeşme yapılmıştır. Bunlardan biri muntazam yontulmuş taşlarla örülmüş dört sütunu birleştiren dört kemerin taşıdığı düz beton bir çatı altına yerleştirilmiş bir çeşmedir. Ayna taşı düz mermerdir.

 

 

İkincisi ise eski bir yapıdan alındığı anlaşılan oymalı mermer bir ayna taşı ile yine oymalı bir yalaktan oluşan çeşmedir. Çeşmelerin ikisinde de kitabe yoktur. Suları akmaktadır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.