FERHAD PAŞA ÇEŞMESİ (H. 1006- M.1597)

Çeşme hakkında bilgi

Çatalca’da Ferhad Paşa Camii’nin önünde ve set üzerinde bulunan bu çeşme klâsik üslûptadır. Camii ile birlikte yapılmıştır. Kemerin altında ve ayna taşının üstünde bulunan kitabe taşında şunlar yazılıdır:

“ Sahib-ül hayrat vel-hasenat Ferhad Paşa ruhiyçün el-fatiha”

(Sene 1006)

Çeşmenin suyuda banisinin hayratıdır. “ Ferhad Paşa Suyu” diye anılır. Ferhad Paşa Murad III ve Mehmed III zamanlarında iki defa sadrazam olmuş 16’ıncı yüzyıl vezirlerindendir.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.