FESAHAT USTA ÇEŞMESİ (H.1222- M.1807)

Çeşme hakkında bilgi

Kasımpaşa’da Bahriye Caddesi (No:151) ile Taht kadısı sokağının birleştiği köşedeki bu çeşme mermer ile kaplanmıştır. Rokoko şekilleri ile süslü büyük boydaki ayna taşından mimari bir hususiyeti yoktur. Suyu akmaktadır.

 

Kitabede şöyle denilmektedir:

“ Gazi Sultan Selim Han-ı sâlis hazretlerinin vâlideleri Cennet-mekan huld-âşiyan merhume ve magfürunlehâ Mihrişad Valide Sultan tâbe serâha hazretlerinin Hazinedar Ustaları merhume fesahat ustanın ruhiyçün el-fâtiha” ( Sene 1222)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.