FEYZULLAH EFENDİ ÇEŞMESİ (H.1150- M.1737)

Çeşme hakkında bilgi

Kasımpaşa’da ( CamiiSokak’ta) Camii Kebir avlusunda bulunan bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Kemerinin içinde oymalı bir ayna taşı vardır. Teknesi yok olmuştur. Suyu akmamaktadır.

Sivri kemerinin üzerindeki kitabe şöyledir:

“ Bârek Allah çeşme-i zemzem-mesîl”

“ Fi sebîl’il-lah olmuşdur sebil”

“ Suyu muhtac idi çokdan bu mahal”

“ Buldu sûyun şimdi ammâ bî-adil”

“ Külli şey’in hay sırrın âşikâr”

“ Eyledi bû mâ ile Hayy-ü celil”

“ Rüh-i pâki Vâkıfın şâd oldu çün”

“ Vire sahib-hayre Hak ecri cezîl”

“ Cüst-ü-cû eyler iken erbâb-ı dil”

“ Feyzî –i zâr oldu tarîhe delîl”

“ Lafz-ı pâk ile didi târîhini”

“ Çeşme-i ayn-ül-hayât-ü selsebil”

      (1150)

Çeşmeyi yaptıran Hekimoğlu Ali Paşanın kardeşi Feyzullah Efendidir.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.