GALATA MEVLEVİHANESİ ÇEŞMESİ VE SEBİLİ ( H.1235- M.1819)

Çeşme hakkında bilgi

Beyoğlu’nda Tünel civarında ( Galipdede Cad) mevlevihane kapısının sağındadır. Bu yapı şeklini kaybederek iki normal pencereden ibaret kalmıştır.

Tarih mısrası şöyledir:

“ Sebil itdi bina Hâlet Efendi ân-ı cûd iç mâ”

(1235)

Yaptıran Hâlet Efendi’dir. Yanında kitabesiz bir çeşme vardır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.