GÜLNUŞ EMETULLAH VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ (H.1109- M.1697)

Çeşme hakkında bilgi

Karaköy’de Hırdavatçılar çarşısına Tersane Caddesi’nden girildiğinde hemen soldadır. Çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmış olup çarşının yapılışında tamir görmüştür. Teknesi yeni baştan yapılmıştır. Eski sedleri ve üzeri bir camii motifiyle süslü ayna taşı yerinde durmaktadır. Bu motif camii kubbesinin aleminin iki yanında ve sivri kemerinin üzerinde rozetler vardır. Yine kemerinin üst kısmında iki rozet arasında kitabe mevcuttur. İkinci bir kitabede çeşmenin üstünü çerçeveleyen kornişin üzerine yerleştirilmiştir.

Bânisi Mehmed IV’in kadınlarından Mustafa III ile Ahmed III’ün anneleri Gülnuş Emetullah Valide Sultan’dır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.