GÜNAYDIN SOKAĞINDAKİ ÇEŞME (H.1142- M.1729)

Çeşme hakkında bilgi

Şehremini’de Günaydın sokağında bulunan bu çeşme, yüzü sıva ile örtülü büyük haznenin önüne klâsik tarzda kesme taştan yapılmıştır. Süsleme olarak kemer köşelerinde birer rozet görülmektedir. Ayna taşı bozulmuş, musluğu koparılmış, sağ tarafına eklenen bir beton kitlesine yerleştirilen musluktan şehir suyu akmaktadır. Teknesi çukurda kalmıştır. Haznenin üstüne beton saçak yapılmıştır. Bu saçağın altındaki kitabe, üstüne sürülen boyalarla güç okunur hale gelmiştir.
“ Bir ehl-i hayr itdi bina bu çeşmeyi ihlâs ile”
“ Ruh-i Resul-u’llah içün..............................”
“  Ruh-i şerifine anın evlâdına eshabına”
“ Dâim mesûbatın ide îsâl ol Hayy-ı bî-zevâl”
“ Tarihin atşana Vâhid îmâ ile dir lûlesi”
“ Gel iç Resul Mustafa ruhu için sâfî zülâl”
      (1142)
Çeşmeyi yaptıran hayır sahibinin kim olduğu bilinmiyor.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.