HACI HALİLİ EFENDİ ÇEŞMESİ (H.1133- M.1720)

Çeşme hakkında bilgi

Fatih’te Âşıkpaşa Camiinin alt sokağında Haydar Caddesi ile Aydan Bey sokağının köşesindeki bu çeşme kesme taştan yapılmıştır. Süslemesiz sivri kemerlidir. Çeşmenin kitabesi şu anda mevcut değildir. Şimdi mevcut olamayan kitabe şöyledir:

“ Semâhat-pîşe ol matbah emîni”

“ Halîl zü’l-himem zât-ı mükerrem”

“ Emîn-i sûr-ı hâkânî idi ol”

“ Nizâmı oldu devlette müsellem”

“ Edip bu çeşme-i şeh-râha bünyâd”

“ Şu verdi gülşen-i hayrına her dem”

“ Kalemden şu gibi aktı bu ta’rih”

“ Halîl-âbâd-ı çeşme âbı Zemzem”

        (1134)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.