HADIM HASAN PAŞA ÇEŞMESİ (H.1004 – M. 1595/96)

Çeşme hakkında bilgi

Cağaloğlu Molla Fenari sokak Prof. Kazım İsmail Gürkan Caddesi köşesinde bulunan Hasan Paşa sebilinin yanında bulunan bu çeşme sivri kemerlidir. Kitabesi yoktur.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.