HAKKI BEY ÇEŞMESİ (H.1260- M.1844)

Çeşme hakkında bilgi

Eyüp’te Çevre yolu yanında Fethi Bey Caddesi (No:2 karşısı) üzerindedir. Çeşme muntazam kesme taştan yapılmıştır. Bir meydan çeşmesi biçiminde küfeki taşından çok sade bir yapıdır. Cephesinde bir kapıyı andıran basık kemeri içinde basit bir ayna taşı üzerinde de kitabesi vardır.

“ Sad bârek- Allah âferin ol mend-i hayr-endişe”

“ Yabdı bu cây bezi idüp ol maiden-i cûd-i sehâ”

“ Ya’ni ki Mir Hakkı’dır mahdum-ı Yahya Bey o zat”

“ Bu çeşmesâr-ı zevcesi ruhu içün kıldı binâ”

“ Atşana bir düşse sezâdır böyle târihi selîs”

“ Nüş it bu ayn-ı âbdan bânisine eyle dua”

                                                     (1260)

 

Çeşmenin tamirine ait ikinci bir kitabede saçağının üzerindedir. Beyzî bir çerçeve içinde şu satırlar okunur.

“ Bâni-i sâniler

Bosna sarayı ahalisinden Habibe Hanım ve

Taşçı El-hac Necib Efendi Icrin eser-i hayratıdır.”

(1315)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.