HALİD EFENDİ (Kethüda) ÇEŞMESİ (H. 1269- M.1852)

Çeşme hakkında bilgi

Aksaray’da Valide Camiinin arkasında çarşı boyunda bulunan (Çıngıraklı Bostan Sok No:25 yanı) bu çeşmenin ayna taşı rokoko motiflerle süslüdür. Suyu akmamaktadır.

Kemerinin üzerindeki kitabe şöyledir:

“..............................iden Halid Efendidir”

“ Mükemmel yapdırup bu ayn,i hayri itdiren icrâ”

“ .......................................itdi rûh-i pâkini şâdan”

“ Zülal-i cûdiyle atşan nâsı eyleyüp irvâ”

“ Hûdâ sîrâb-ı ecr itsün didim tarihini Safvet”

“ Bu vâlâ çeşmeyi Halid Efendi eyledi ihya”

            (1269)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.