HALİFE CİLVENAZ ÇEŞMESİ

Çeşme hakkında bilgi

Kapalı Çarşı içinde (Kalpakçılar başı cad- Sipahi sokak köşe) yüzü tamamıyla mermer kaplı olan bu çeşme çarşı yangınından sonra 1955 yılında yenilenmiştir.

“ Maşallah...... Bare kâllâh”

“ Hafız....teşnelikden çeşme idüb”

“ Teşne-i âb lûle-i zeban-ı halle kıldı niyaz”

“ Suyunu ta’mirle bulub temam tarihle yaz”

“ Eyledi çeşme-i devâ- peydâ Hâlife Cilvenaz”

 

Tamir kitabesi ise yeni yazı ile şöyledir:

“26. XI.1954 yangınından sonra Hükümet, Belediye ve halkın işbirliğiyle Kapalı Çarşı yeniden kurulurken bu çeşmede ihya edildi. 29.X.1955”

Çeşmenin suyu halen de akmaktadır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.