HALİL AĞA ÇEŞMESİ (H.1329- M.1911)

Çeşme hakkında bilgi

Balat’ta Vodina Caddesi üzerinde bulunan Tahta minare Camii yanındaki bu çeşme mermer kaplıdır. Belirli bir üslûbu yoktur. Ayna taşının üzerindeki kitabe bugün yoktur. Kitabe şöyle imiş:

“ Bismillahirrahmanirahim”

“ Ve cealna mine mai külle şey’in hay”

“ Bâ-i sânisi Sivaslı Ferhad oğlu Halil Ağanın hayratıdır” (Sene 1329)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.