HALİL EFENDİ ÇEŞMESİ (H.1141-M.1728)

Çeşme hakkında bilgi

Üsküdar Durbali sokak- Halil Efendi Çeşme Sokak kesişimindeki bu meydan çeşmesi kesme taştan yapılmış, zamanla harap olan çeşme yeni restore edilmiştir. Suyu akmamaktadır.
Kitabe şöyledir:

“ Bu çeşmeyi hâlâ Matbah-ı Âmire Emini El-hac Halil Efendi ihya eyleyüb fi sebillillah bir masura su vakf idüb duâ niyâz eder (1141)”


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.