HALİL EFENDİ ÇEŞMESİ (H.1141- M.1728)

Çeşme hakkında bilgi

Üsküdar Selami Ali Efendi caddesi ile Tophanelioğlu sokağının köşesinde bulunan bu çeşme kesme taştan yapılmıştır. Dilimli bir kemeri oymalı bir ayna taşı vardır. Haznesinin üstü bir tümsek halinde sıva ile örtülmüştür.

Kemerinin üzerindeki kitabe şöyledir:

“ Bu çeşmeyi hâlâ Matbah-ı Âmire Emine El-hac Halil Efendi hâla İstanbul Ağası Hacı Mustafa Ağa’nın merhum pederi Hâfız Efendi ruhiyçün ihya eyleyüb müceddeden icra itdirdiği sudan bir masura su ta’yin idüb duâda müşterek olmak niyâz ider (1141)”


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.