HALİL EFENDİ ÇEŞMESİ (H. 1143- M.1730)

Çeşme hakkında bilgi

Üsküdar Murat Reis camii civarında Çinili Mescit sokak ile Köprülü Fazıl Paşa sokağının köşesinde bulunan Hacı Halil Efendi çeşmesinin haznesi yakın zamanda yıktırılmış yalnız ön duvarı kalmıştır. Kitabesinde:

“ Bu mai cari ve çeşme sabıka Matbah-I Âmire Emini ve hâlâ hazine muhasebecisi El-hac Halil Efendinin fi sebillilâh hayratıdır. İntifa edenlerden ve saireden dua rica eder. Fi zilkade 1143/1730”

Bu çeşmenin suyu sonradan Atik Valide Su yolundan alınmıştır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.