HAMİDİYE ÇEŞMESİ (H.1324- M.1906)

Çeşme hakkında bilgi

Küçükçekmece İstasyon caddesinde bulunan bu çeşme tamamıyla mermerdendir. Abdülmecid II’nin şehrin bir çok yerinde Hamidiye suyu ile beslenen çeşmeler ivardır. Bunlar ummumiyetle mermerden birbirinin eşi olarak yaptırılmıştır. Bunlarda ince bir taş işçiliği görülmektedir.

su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.