HASAN PAŞA ( Seyyid) ÇEŞMESİ (H.1109- M.1697)

Çeşme hakkında bilgi

Aksaray’da Toprak sokak başındadır. Lebib Mehmet Efendi’ye ait olan kitabesi şöyledir :

“ Vezîr –i pâk-dil Seyyid Hasan Pâşâ-yı deryâ-kef”

“ Mahalinde bina itdirdi işbu çeşmeyi hakkaa”

“ Lebib-âsâ gelüb sîrab olanlar didiler târih”

“ Akıtdı âb-ı pâki cûdundan Hasan Paşa”

   (1109)

Çeşmeyi yaptıran Sadrazam Seyyid Hasan Paşa’dır. Kendisinin daha başka çeşmeleri de vardır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.