HASAN RIZA PAŞA ÇEŞMESİ (H. 1268- M.1852)

Çeşme hakkında bilgi

Kadıköy’de Mühürdar’da Karakol sokakta karakolun karşısındaki köşede bulunan bu çeşme,üç cephelidir. Sağır olan yan cepheler sıva ile örtülüdür. Ortadaki esas yüz ise mermerler ile kaplıdır. Düz bir ayna taşının iki yanında yükselen kolonlar yarım daire şeklinde oymalı bir kemerle bütünleştirilmiştir. Tekneler de mermerdir. Çeşmenin suyu akmaktadır.

Kemerin üstünde şu kitabe vardır:

 

“Rıza Pâşâ-yi zî-şan eyleyüb nev çeşmesar inşâ”

“Revan itdi bu ayn-i hoşgüvari fisebil illah”

“Gelince âb uttâşa kıldı târihin senih işrâb”

“Şu dil-cû çeşmeden âb oldu câri fisebilillah”

(1268 )


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.