HASEKİ İMARETİ ÇEŞMESİ ( H.1180- M.1766)

Çeşme hakkında bilgi

Haseki’de ( Haseki Cad No:74 yanı) Haseki İmareti’ne bitişik olan bu çeşme, kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Oymalı küçük bir ayna taşı vardır. Teknesi kısmen yol seviyesinin altında kalmış, içi doldurulmuştur. Suyu akmamaktadır. Sivri kemerinin üzerindeki kitabe taşında iki beyit yazılıdır. Son iki mısra şöyledir:

“ Zemzem âsâ ayn-i çeşme-i âb-ı hayat”

“ hızr elinden âb-ı hayvan içdi cümle kâinât”

(1180)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.