HATİCE HANIM ÇEŞMESİ (H.1241-M.1825)

Çeşme hakkında bilgi

Çengelköyü´nde Yeni Mahalle´de Çeşme Sokak´da meydanın ortasından büyük bir çınar ağacının altında bulunan bu çeşme, kabataştan yapılmış büyük bir haznenin bir yüzüne üst üste yerleştirilmiş üç mermer bloktan oluşmuştur. Blokların üçü de dikdörtgendir. En alttakine iki sütun arasında toplanmış perde motifleri ile süslü ayna taşı yer almaktadır. Orta blokda kısa iki sütun arasında kitabe taşı yer almaktadır. Üst blokta ise define dalları ile çerçevelenmiş beyzî bir madalyon ve bunun iki yanında ay-yıldız motifi vardır. Yıldızlar sekizer şualıdır. Madalyonun ortası boştur. Mevcut tuğranın kazınarak silindiği tahmin edilebilir.

Çeşmenin teknesi toprak altında kalmıştır. Lülesi koparılmış suyu kesilmiştir. Üç beyitlik kitabesi şöyledir:

"Bu çeşmeyi ihlâs´le bünyâd iden"

"Hanım ilâ yevm-il kıyame yâd ola"

"Nuş eyledikçe teşneler bu kevseri"

"Cennetde kadr-ü rütbesi müzdâd ola"

"İçdim suyun Aynî didim târih-i tam"

"Bu abdan Rûh-i Hadice şâd ola"

(1241)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.