HAYDAR PAŞA ÇEŞMESİ (H.977- M.1569)

Çeşme hakkında bilgi

Fatih, Haydar semtinde( Haydar Cad. No:48 karşısı) Bıçakçı Alâeddin Sokağı’nda Divittar Keklik Mehmed Efendi Camii karşısında bulunan bu çeşme kesme taştan yapılmıştır. Girintili çıkıntılı kemeri vardır. Zamanla bir hayli harap olmuştur. Ayna taşı ve teknesi şeklini kaybetmiştir. Suyu akmamaktadır.

Kemerinin altındaki kitabe şöyledir:

“ Âsaf-ı sâni o Haydar Paşa”

“ Yapdı bu çeşme-i nîgû revan-ı dil-cû”

“ Önüne gelene dir târih ci”

“ Mâ Hasan ile Hüseyn aşkına sû”

      (977)

Çeşmeyi yaptıran Haydar Paşa Akağalardandır. Camii, harman ve medresesi de vardır. Camiinin yalnız mihrap kısmı kalmıştır.

 


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.