HAZİNEDAR HOŞNÂDİ USTA ÇEŞMESİ (H.1265- M.1842)

Çeşme hakkında bilgi

Eyüp’te (Çömlekçiler Cad. Sirkeci Sokak köşesi) Abdurahman Şeref Bey caddesi üzerinde ve bu caddenin Sirkeci Sokağı ile kesiştiği yerde ve sağ köşesidir. Yan tarafında ve biraz ileride, Edhem Baba Türbesi ve Arpacı Hayreddin Mescidi bulunmaktadır.

Esma Sultanın Hazinedarı Hoşnadi Usta tarafından yaptırılmıştır. Bir yangında harap olduğundan Nesim Saba Usta bu tarihte tamir ettirmiştir. Kesme taş ve tuğla hatıllı olarak yapılan bu çeşme bugün haraptır. Üç satırlık kitabesinin sonu:

“Su gibi herdem aziz itsün Cenâb-ı Müstcan” duası ile bitmektedir.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.