HAZİNEDAR USTA ÇEŞMESİ (H.1207- M.1792)

Çeşme hakkında bilgi

Davutpaşa İskelesi semtinde Samatya caddesi üzerinde taş mektebin altında ( Kürkçübaşı mah. Küçük Langa caddesi) bulunan bu çeşme klâsik mimarînin terk edildiği devre aittir. Çok süslü bir kemeri ve ayna taşı, iki yanında iki küçük çeşmesi daha vardır. Teknesi bozulmuştur. Küçük çeşmelerin tekneleri ise hamam kurnalarını andırmaktadır. Suyu kesiktir. Kitabesi okunacak gibi değildir. İstanbul Çeşmelerinde tesbit edilen tarih mısraları şöyledir:

“ Ey sürurî didim iki târîh”

“ Ayn-ı lûtg-ı Hazinedar Usta”

(1207)

“ Katre-efşan olunca feyz-i Hüda”

“ Oldu dil-teşneye neşât-efzâ”

(1207)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.