HEKİMOĞLU ALİ PAŞA ÇEŞMESİ ( H.1147- M.1734)

Çeşme hakkında bilgi

Fındıkzade, Ese Kapısı Sokak’ta, Hekimoğlu Ali Paşa Camii’nin girişinde türbeye bitişik olan yapılan bu çeşme ufak fakat sanat bakımında oldukça zengindir. Mermer çatılılar boş yer kalmamasına çeşitli süslüdür. Kıvrılan Teknesi 1972 yılında yenilenmiştir. Suyu akmaktadır.

Ayna taşındaki kitabe şöyledir:

“ Sû-be-sû itdi Ali Pâşâ binâ”

“ Fi-sebil-i’llah ayn-ı cârye”

“ Bu musaffâ çeşme târihin Münif”

“ Didiler ayn-ül hayat-ı sâmiye”       (1147)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.