HEKİMOĞLU ALİ PAŞA ÇEŞMESİ (H.1147-M.1734)

Çeşme hakkında bilgi

Kocamustafapaşa Caddesi (No:182) üzerinde Hekimoğlu Ali Paşa camii avlu kapısında olduğu “ İstanbul Çeşmeleri”’ nde kaydedilen çeşme bugün mevcut değildir. Cadde genişletilirken yıkılmış, camiinin giriş kapısı bir tak gibi ortada bırakılmıştır.

İ.H.Tanışık’ın bildirildiğine göre kesme taştan yapılmış olup üstü kiremitli bir çatı ve adi saçakla örtülü imiş.

 

Şair Nevres’in tarih kıtasının ikinci beyti şöyle imiş:

 

 

“ Nevresâ târihini atşana işrâb eyledim”

“Çeşme-i sâf-ı Ali Pâşâdan iç mâ zemzemi”

(1147)

 

ÇEŞME BUGÜN MEVCUT DEĞİLDİR.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.