HEKİMOĞLU ALİ PAŞA ÇEŞMESİ ( H.1168- M.1754)

Çeşme hakkında bilgi

Çemberlitaş’ta Yeniçeriler Caddesi üzerinde Atik Paşa Camii’nini avlu duvarına bitişik olan bu çeşme kesme taştan yapılmıştır. İki yanını ve yukarısını tekne hizasından başlayıp, asıl çeşmeyi içeride bırakacak şekilde düzenlenmiş sütunlar çerçevelemektedir. Suyu akmaktadır. Ancak kuyu suyu ile beslendiğinden içilmez.

Ayna taşının üzerinde şu kitabe yer almaktadır.

“ Fi-sebil-illâh bu âb- sâfdan nûş eylekim”

“ Ayn-ı tesnîm-ü zülâl menba-ı dil-cû gibi”

“Oldı cârî bâ-yı âb-âsâ bu târih-i selis”

“Tasla iç kevser-i cûd-i Ali-den su gibi”


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.