HORHOR ÇEŞMESİ

Çeşme hakkında bilgi

Üsküdar’da İskele yakınında Hakimiyeti Milliye ve Selman Pak Caddelerinin keşiştiği köşede camiiye ( Selman Ağa camii) bitişik olarak yapılan bu çeşme üç cephelidir. Mermerle kaplı cephelerin her birinde kırmızı taştan sivri kemerler ve üzerlerinde renkli desenli çinilerle çerçevelenmiş boşluklar vardır. Suyu akmamaktadır.
Çeşmede kitabe bulunmadığından hangi tarihte kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemekte, horhor çeşmesi adı ile anılmaktadır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.