HÜSMEN AĞA ÇEŞMESİ (H.1273- M.1876)

Çeşme hakkında bilgi

Kumkapı’ da İbrahim Paşa Yokuşundaki (No:8 yanı, Türkeli Cad sonu İbrahim Paşa Muhsine Hatun Camii 1519 bulunduğu sokak) bu çeşme klâsik tarzda kesme taştan yapılmış olup kemerinin ortasına kadar toprak altında kalmıştır. Çeşmenin biri yapılışı, diğeri tamiri ile ilgili iki kitabe kemerini üstünde yer almış bulunmaktadır:

“ Ve minel mâi külle şey’in hay”

“ Sâhib-ül hayrat vel-hasenat merhum”

“ Şakir Efendinin ruhiyçün Veznedar Hüsmen Ağanın selametine”

(1273)

“ Bâni-i sanisi Hadice Ra’na

Hanımın rûhuna fâtiha”

    (1322)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.