İBRAHİM HAN SÜNNET ODASI ÇEŞMELERİ (H.1051 – M.1641)

Çeşme hakkında bilgi

Topkapı Sarayı’ndaki bu çeşme ile ilgili olarak “İstanbul Çeşmeleri”nde şu bilgi verilmektedir:

Hırka-i Saadet Dairesi içerisinde Sünnet Odası dört penceresinin iç yanlarında sekiz çeşmecikten ibarettir. Bunlar vaktiyle şehzadeler sünnet edildikleri sırada akıtılır, şırıltısından ağlama seslerinin duyulmaması temin olunurmuş. Aynı zamanda pencere duvarlarının iki tarafında iki lülenin birinden sıcak, ötekinden soğuk su akar, bunlar ilk teknede birleşip ılındıktan sonra orta lüleden ön tekneye dökülür ve burada küçük şehzadeler banyolarını alırmış.

Bu dairenin yapılışına ait 32 beyitlik manzume-i tarihiye üçüncü meşihati esnasında Zekeriyazade Yahya Efendi tarafından söylenmiştir. Son beyit şöyledir:

“Hâtır-ı Yahyâ’ya ilham oldu târih-ü duâ”

“Eyle bu kasrı mübarek ey ilâh-ü ey kerîm”          (1051)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.