İBRAHİM PAŞA (Damad) ÇEŞMESİ (H.1143- M.1730)

Çeşme hakkında bilgi

Üsküdar’da Eskihamam’da Doğancılar caddesi üzerinde- Darı sokak köşesindeki bu çeşmenin cephesi mermerdendir. Haznesi sıva ile örtülmüş üstü ise kiremitli bir çatı ile kapatılmıştır. Dilimli kemerinin köşelerinde ve ayna taşının ortasında birer rozet görülmektedir. Teknesi ve sedleri yol seviyesinin altında kalarak yok olmuştur. Kemerinin üzerinde Yanyalı şair Esad Efendi’nin dört kıtalık kitabesi bir satırda iki mısra olmak üzere tâlik hat ile yazılmış bulunmaktadır. Bu kitabe şöyledir:

“ Vezîr-i a’zam-ü damad İbrahim Pâşâ kim”

“ Kef-i cûdü anın bahşende-terdir kân-ü deryâdan”

“Vekîl-i saltanat gayret-keş-i nâmus-i devletdir”

“ Anı dûr itmeye Hak sâye-i Sultan-ı vâlâdan”

“ O sadr-ı ekremin hayrete necbûl olduğundandır”

“ Ki olur her emrde tevfika masdar sevb-i Mevlâdan”

“ Mûrâd itdi ki ehl-i Üsküdar-ı eyleye irva”

“ Duâya mazhar ola haşre dek âlâ-vü ednâdan”

“ Hüda Sultan-ı devran-ı hatalardan emîn itsün”

“ Cihan asûdedir devrinde mekr-ü kiyd-i a’dadan”

“ Vezîr-i a’zamı da sadr-ı devletde olub ber-ca”

“ Duâ oldursun o şah-ı cihana pîr-ü bernâden”

“ Bu zîba çeşmeyi bir mevkiinde eyledi bünyâd”

“ Ki seyr olmaz nuzzâru tarh-ı mergubun temâşadan”

“ Akınca lûlesinden âb Es’ad didi târihin”

“ İçin su çeşme-i Dâmad İbrahim Pâşâdan”

(1141)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.