II MAHMUT ÇEŞMESİ

Çeşme hakkında bilgi

Taksim Kalyoncu Kulluğu caddesi (No:174 de) Eleni Rum Kilisesi önündeki bu çeşmenin suyu akmamaktadır.

Kitabesi ( Muammer Ulker’e göre: )

Sultan Mahmûd Adlî Tuğrası

Menba-ı..........şevket âb-ı rûy-i saltanat

.................

Em edüb bu çeşme-i dilcûterin inşâsını

Yaptı her suda hezâran çeşmesâr-ı bi misâl

Hak kılıb tahında dâim ol hidiv-i âlemi

Sayesinde mülk

Teşnegâne böyle kıl tarihini Vâsıf beyân

Nâsa Hân Mahmûd icrâ eyledi âb-ı zülâl

( H.1230-M.1815)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.