İMAMZADE ÇEŞMESİ ( H.1187- M.1773)

Çeşme hakkında bilgi

Eyüp’te Baba Haydar yakınındaki (Halit Paşa Caddesi No:70 önü) bu çeşme çok harap durumdadır. Haznesinin sıvaları dökülmüş, bir sıra taş, iki sıra tuğla ile örülmüş yapısı ortaya çıkmıştır. Çeşme bu büyük haznenin önünde oymalı bir ayna taşı ile üzerindeki kitabeden ibaret kalmıştır. Teknesi ve suyuyoktur. Kat kat sürülmüş kireç tabakalarının altında güçlükle okunabilen kitabe şöyledir:

 

“ Ve sekahüm Rabbühüm şeraben tahura”

“ Sâhib-ül hayrat vel-hasenat merhum imam”

“ Zade Mehmed Efendi rûhiyçün fi sebilillah”


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.