İNCE ALEMDARZADE MEHMED PAŞA ÇEŞMESİ (H.1273- M.1856)

Çeşme hakkında bilgi

Ahırkapı’da İshakpaşa Yokuşu’nda Saraçhane sokağı’nda set duvarındadır. Kapıağalarından bir zattır. Başkapı gulamı Mehmed Muhlis Dilâves tarafından son defa 1321( M.1903) yılında yenilenmiş olan bu çeşmenin İnce Alemdarzade’nin oğlu Mehmed Bey tarafından yaptırılışına ait beş beyitlik kitabesinin sonundaki şu mısralar tarihtir:

“ Didi bir mısr’a-ı târih ile atşâna Senih

Akdı bu çeşme gel al iç Haseneyn aşkına âb”

   (1273)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.