İSHAK AĞA ÇEŞMESİ (H.1166-M.1752)

Çeşme hakkında bilgi

Orta Çeşme Mahallesi Yalıköy Çayırı Caddesi´nde Han Numan İlköğretim Okulu karşısında çınar ağaçları altındaki bu çeşme, kesiti kare, tepesi dört ccepheli bir piramit olan mermer bir sütundan ibarettir.

Kitabesi:

"Sahib-ül hayrat vel-hasenat"

"Es – Seyyid İshak Ağa el – ma´rûf"

"bi – amîn-i Gümrük-i Asitâne"

                                                           (1166)

Ayrıca çeşme üzerindeki tabelada:

"Bu çeşmeden Tarihi Vakıf Beykoz Orta Çeşme Menba Suyu akmaktadır" İSKİ yazmaktadır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.