İSHAK AĞA ÇEŞMESİ

Çeşme hakkında bilgi

Beykoz Çayırı’nın (Yalıköy Çayırı Cad.) ortasında kır kahvesinin önündeki bu çeşme, kare bir kaide üzerinde dört cepheli mermer bir ömre sütundur. Cephelerin eni tahmini olarak

1-1,20m yüksekliği ise 4m kadardır. Tepesi yine mermerden bir çatı ile örtülüdür. Çeşmenin doğu ve batı yüzeylerinde birer musluk ve birer yalak vardır. Yalakların etrafında zemin mermer döşelidir Kitabesi şöyledir:

 

“ Sâhib-ül hayrât vel-hasenât”

“ Es-seyyid İshak Aga”

“Emîn-i Gümrük-i Âsitâne”

(sene 1163)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.